about our company
our services
clients
learn more
contact us
 
 
 
 


Укинување на потврдата за сообразност на возило ( хомологација ) од пред царинска постапка

Согласно Правилникот за единечно одобрување на возило („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2010) и Правилник за изменување и дополнување на Правикникот за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата („Службен весник на Република Македонија“ бр.131/2009 и 16/2010), во постапка за царинење на возила не е потребно да се достави потврда за сообразност на возилото издадена од овластена институција.

 
 
  Архива на вести
 

 

 

Simax Spedicija Dooel

ПОЧЕТНА | ЗА НАС | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | КОНТАКТ