about our company
our services
clients
learn more
contact us
   
Основна дејност на Симакс Шпедиција Дооел Скопје е царинско посредување при постапка на увоз, извоз и транзит на стока во и од територијата на Р.Македонија како и посредување на авионски, железнички и камионски транспорт.
|дознајте повеќе

 

 
 
ЦАРИНСКО ПОСРЕДУВАЊЕ НА СТОКИ ПРИ УВОЗ, ИЗВОЗ ИЛИ РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ ОД И ВО МАКЕДОНИЈА

Царински процедури

- Увозно царинење (увоз на стоки)

- Извозно царинење (извоз на стоки)

- Реекспорт на стока
 

  повеќе информации
 
 

 
Ц.И. Скопје
Ц.И. Аеродром Александар Велики
Ц.И. Куманово
Ц.И. Табановце
 
 

 

 
 
   
 На што треба да се внимава при увоз на употребувани возила

 

 

Акциза на патнички возила

 

 

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите

 

 

 

 

 
   
   

Тим обучен од стручно
обучени застапници

 

 

Професионална
логистичка услуга

 

 

Испостави: ЦИ Скопје, ЦИ Аеродром Александар Велики, ЦИ Куманово

   

 

   
   
   

Simax Spedicija Dooel

ПОЧЕТНА | ЗА НАС | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | КОНТАКТ